Самые титулованные менеджеры

29 титул. - 2 менеджер.
Shevaкубок Юга (9)
Хапоэль (РГ)
кубок Юга (10)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (11)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (11)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (13)
Хапоэль (РГ)
Чемпионат Мира (13)
Израиль
чемпионат Израиля (13)
Хапоэль (РГ)
Лига Чемпионов (14)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (14)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (14)
Хапоэль (РГ)
Лига Чемпионов (15)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (15)
Хапоэль (РГ)
Чемпионат Мира (15)
Израиль
кубок Израиля (15)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (16)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (16)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (17)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (17)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (18)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (18)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (19)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (20)
Хапоэль (РГ)
Молодежный Чемпионат Мира (21)
Израиль-Ю
чемпионат Израиля (26)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (27)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (27)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (28)
Хапоэль (РГ)
чемпионат Израиля (29)
Хапоэль (РГ)
кубок Израиля (29)
Хапоэль (РГ)
 
Яковенко Сергейчемпионат России (18)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (19)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (20)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (21)
СКА-Хабаровск
кубок России (22)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (22)
СКА-Хабаровск
кубок России (23)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (25)
СКА-Хабаровск
кубок России (25)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (26)
СКА-Хабаровск
кубок России (26)
СКА-Хабаровск
кубок России (27)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (27)
СКА-Хабаровск
Чемпионат Мира (27)
Россия
чемпионат России (28)
СКА-Хабаровск
кубок России (28)
СКА-Хабаровск
Лига Чемпионов (29)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (29)
СКА-Хабаровск
кубок России (30)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (30)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (31)
СКА-Хабаровск
кубок России (31)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (32)
СКА-Хабаровск
Лига Чемпионов (32)
СКА-Хабаровск
кубок России (32)
СКА-Хабаровск
кубок России (33)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (33)
СКА-Хабаровск
чемпионат России (34)
СКА-Хабаровск
кубок России (34)
СКА-Хабаровск
 

27 титул. - 1 менеджер.
Chuvчемпионат Казахстана (15)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (17)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (18)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (19)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (20)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (20)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (21)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (21)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (22)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (23)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (24)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (25)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (26)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (27)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (27)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (28)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (28)
Химик (Ст)
Чемпионат Мира (29)
Казахстан
кубок Казахстана (29)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (29)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (30)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (30)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (31)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (33)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (33)
Химик (Ст)
чемпионат Казахстана (34)
Химик (Ст)
кубок Казахстана (34)
Химик (Ст)

25 титул. - 1 менеджер.
Евгенийкубок Англии (17)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (17)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (18)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (19)
Блэкберн Роверс
кубок Ассоциации (20)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (21)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (21)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (22)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (22)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (23)
Блэкберн Роверс
кубок Ассоциации (23)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (23)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (24)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (24)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (25)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (25)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (26)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (26)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (27)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (27)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (28)
Блэкберн Роверс
Лига Чемпионов (28)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (28)
Блэкберн Роверс
кубок Англии (29)
Блэкберн Роверс
чемпионат Англии (30)
Блэкберн Роверс
  

23 титул. - 1 менеджер.
Перринкубок Ирландии (11)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Ирландии (12)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (12)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (13)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Ассоциации (14)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (14)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (15)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (16)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (17)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Ирландии (17)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (18)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Ирландии (18)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (21)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (22)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Ирландии (22)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (23)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (24)
Уотерфорд Юнайтед
Чемпионат Мира (25)
Ирландия
чемпионат Ирландии (26)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Федераций (28)
Уотерфорд Юнайтед
кубок Федераций (29)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (33)
Уотерфорд Юнайтед
чемпионат Ирландии (34)
Уотерфорд Юнайтед
 

21 титул. - 1 менеджер.
Undertakerкубок Чехии (15)
Сигма
чемпионат Чехии (15)
Сигма
чемпионат Чехии (16)
Сигма
кубок Чехии (16)
Сигма
чемпионат Чехии (17)
Сигма
кубок Чехии (17)
Сигма
кубок Чехии (18)
Сигма
чемпионат Чехии (18)
Сигма
чемпионат Чехии (19)
Сигма
чемпионат Чехии (20)
Сигма
чемпионат Чехии (23)
Сигма
кубок Чехии (24)
Сигма
чемпионат Чехии (25)
Сигма
кубок Чехии (25)
Сигма
кубок Чехии (26)
Сигма
чемпионат Чехии (27)
Сигма
кубок Чехии (28)
Сигма
чемпионат Чехии (29)
Сигма
кубок Чехии (29)
Сигма
чемпионат Чехии (30)
Сигма
кубок Чехии (30)
Сигма

20 титул. - 2 менеджер.
Луискубок Сев.Ирландии (8)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (9)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (9)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (10)
Гленторан
Молодежный Чемпионат Мира (11)
Сев. Ирландия-Ю
чемпионат Сев.Ирландии (11)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (12)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (12)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (13)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (15)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (18)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (19)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (20)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (23)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (24)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (26)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (27)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (29)
Гленторан
чемпионат Сев.Ирландии (31)
Гленторан
кубок Сев.Ирландии (31)
Гленторан
 
prihodкубок Австрии (16)
Вена
чемпионат Австрии (17)
Вена
кубок Австрии (18)
Вена
чемпионат Австрии (18)
Вена
кубок Австрии (19)
Вена
Чемпионат Мира (19)
Австрия
чемпионат Австрии (19)
Вена
кубок Австрии (20)
Вена
чемпионат Австрии (20)
Вена
чемпионат Австрии (21)
Вена
кубок Австрии (21)
Вена
чемпионат Австрии (22)
Вена
чемпионат Австрии (23)
Вена
кубок Австрии (24)
Вена
чемпионат Австрии (24)
Вена
чемпионат Австрии (25)
Вена
чемпионат Австрии (26)
Вена
кубок Австрии (26)
Вена
кубок Австрии (27)
Вена
кубок Австрии (28)
Вена
 

19 титул. - 2 менеджер.
Negnovкубок Албании (13)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (15)
Динамо (Тр)
кубок Албании (15)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (16)
Динамо (Тр)
кубок Албании (16)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (17)
Динамо (Тр)
кубок Албании (18)
Динамо (Тр)
кубок Албании (19)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (19)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (20)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (28)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (29)
Динамо (Тр)
кубок Албании (29)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (30)
Динамо (Тр)
кубок Албании (30)
Динамо (Тр)
кубок Албании (31)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (31)
Динамо (Тр)
кубок Албании (32)
Динамо (Тр)
чемпионат Албании (33)
Динамо (Тр)
  
Зизукубок Швейцарии (15)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (16)
Санкт Галлен
кубок Швейцарии (16)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (18)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (21)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (22)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (23)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (24)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (25)
Санкт Галлен
кубок Швейцарии (25)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (26)
Санкт Галлен
кубок Швейцарии (26)
Санкт Галлен
кубок Швейцарии (27)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (27)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (28)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (29)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (30)
Санкт Галлен
чемпионат Швейцарии (31)
Санкт Галлен
кубок Швейцарии (31)
Санкт Галлен
  

18 титул. - 5 менеджер.
Олегкубок США (11)
Мельбурн Виктори
чемпионат США (13)
Мельбурн Виктори
чемпионат США (14)
Мельбурн Виктори
кубок США (14)
Мельбурн Виктори
чемпионат США (15)
Мельбурн Виктори
чемпионат Океана (16)
Мельбурн Виктори
кубок Океана (16)
Мельбурн Виктори
чемпионат Центра (17)
Мельбурн Виктори
кубок Австралии (19)
Мельбурн Виктори
чемпионат Австралии (20)
Мельбурн Виктори
кубок Австралии (21)
Мельбурн Виктори
чемпионат Австралии (22)
Мельбурн Виктори
кубок Австралии (29)
Блэктаун Сити
чемпионат Австралии (30)
Блэктаун Сити
кубок Австралии (30)
Блэктаун Сити
чемпионат Австралии (32)
Блэктаун Сити
чемпионат Австралии (34)
Блэктаун Сити
кубок Австралии (34)
Блэктаун Сити
skalolazкубок Уэльса (22)
Санта-Круз
кубок Уэльса (23)
Санта-Круз
чемпионат Уэльса (23)
Санта-Круз
кубок Бразилии (25)
Санта-Круз
чемпионат Бразилии (25)
Санта-Круз
кубок Бразилии (26)
Санта-Круз
чемпионат Бразилии (26)
Санта-Круз
чемпионат Бразилии (27)
Санта-Круз
чемпионат Бразилии (28)
Санта-Круз
кубок Бразилии (28)
Санта-Круз
кубок Ассоциации (29)
Санта-Круз
кубок Бразилии (29)
Санта-Круз
чемпионат Бразилии (30)
Санта-Круз
кубок Бразилии (30)
Санта-Круз
кубок Ассоциации (31)
Санта-Круз
кубок Бразилии (31)
Санта-Круз
чемпионат Бразилии (31)
Санта-Круз
кубок Бразилии (34)
Санта-Круз
Денис Францевичкубок Грузии (11)
Милани
чемпионат Грузии (15)
Милани
кубок Грузии (16)
Милани
чемпионат Грузии (17)
Милани
чемпионат Грузии (18)
Милани
чемпионат Грузии (19)
Милани
кубок Грузии (21)
Милани
чемпионат Грузии (22)
Милани
чемпионат Грузии (23)
Милани
кубок Грузии (23)
Милани
чемпионат Грузии (24)
Милани
чемпионат Грузии (25)
Милани
чемпионат Грузии (26)
Милани
кубок Грузии (26)
Милани
кубок Федераций (31)
Милани
кубок Федераций (33)
Милани
кубок Грузии (33)
Милани
чемпионат Грузии (34)
Милани
Максим Махутинчемпионат Центра (2)
Фейеноорд
кубок Центра (3)
Фейеноорд
Лига Чемпионов (5)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (5)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (6)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (7)
Фейеноорд
кубок Голландии (7)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (8)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (9)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (10)
Фейеноорд
кубок Голландии (10)
Фейеноорд
чемпионат Голландии (11)
Фейеноорд
кубок Голландии (12)
Фейеноорд
кубок Голландии (13)
Фейеноорд
чемпионат Уэльса (19)
Эребру
кубок Уэльса (19)
Эребру
кубок Уэльса (20)
Эребру
чемпионат Уэльса (21)
Эребру
Спокойныйкубок Центра (8)
Ричмонд
кубок Центра (9)
Ричмонд
чемпионат Центра (9)
Ричмонд
кубок Центра (10)
Ричмонд
чемпионат Центра (10)
Ричмонд
кубок Центра (11)
Ричмонд
чемпионат Центра (11)
Ричмонд
кубок Центра (12)
Ричмонд
чемпионат Центра (12)
Ричмонд
чемпионат Центра (13)
Ричмонд
кубок Федераций (17)
Ричмонд
кубок Центра (17)
Ричмонд
чемпионат Австралии (18)
Ричмонд
кубок Австралии (18)
Ричмонд
кубок Австралии (20)
Ричмонд
чемпионат Австралии (21)
Ричмонд
кубок Австралии (22)
Ричмонд
чемпионат Австралии (33)
Ричмонд

17 титул. - 2 менеджер.
Дмитрий Горбунов(врем. отстранен)кубок Швеции (11)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (11)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (12)
Хельсингборг
кубок Швеции (12)
Хельсингборг
кубок Швеции (13)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (13)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (14)
Хельсингборг
кубок Швеции (14)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (15)
Хельсингборг
кубок Швеции (16)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (16)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (17)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (18)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (20)
Хельсингборг
кубок Швеции (24)
Хельсингборг
чемпионат Швеции (24)
Хельсингборг
кубок Швеции (25)
Хельсингборг
 
БУЛЬБАчемпионат Франции (15)
Метц
чемпионат Франции (16)
Метц
кубок Франции (17)
Метц
чемпионат Франции (18)
Метц
кубок Франции (18)
Метц
чемпионат Франции (19)
Метц
кубок Франции (19)
Метц
чемпионат Франции (20)
Метц
Лига Чемпионов (20)
Метц
чемпионат Франции (21)
Метц
кубок Франции (24)
Метц
чемпионат Франции (24)
Метц
чемпионат Франции (25)
Метц
чемпионат Франции (26)
Метц
чемпионат Франции (27)
Метц
кубок Франции (28)
Метц
кубок Франции (33)
Нанси
 

16 титул. - 3 менеджер.
Dev7Lчемпионат Беларуси (22)
Торпедо-БелАЗ
кубок Беларуси (24)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (25)
Торпедо-БелАЗ
кубок Беларуси (25)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (26)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (27)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (28)
Торпедо-БелАЗ
кубок Беларуси (29)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (29)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (30)
Торпедо-БелАЗ
кубок Беларуси (30)
Торпедо-БелАЗ
Молодежный Чемпионат Мира (31)
Беларусь-Ю
Лига Чемпионов (31)
Торпедо-БелАЗ
кубок Беларуси (31)
Торпедо-БелАЗ
чемпионат Беларуси (31)
Торпедо-БелАЗ
кубок Беларуси (32)
Торпедо-БелАЗ
  
ivan_77кубок Севера (7)
Сент-Миррен
кубок Севера (10)
Сент-Миррен
чемпионат Севера (10)
Сент-Миррен
кубок Севера (11)
Сент-Миррен
кубок Севера (13)
Сент-Миррен
кубок Фарер (15)
Сент-Миррен
чемпионат Фарер (15)
Сент-Миррен
Молодежный Чемпионат Мира (15)
Фареры-Ю
чемпионат Фарер (16)
Сент-Миррен
кубок Фарер (16)
Сент-Миррен
чемпионат Фарер (17)
Сент-Миррен
кубок Фарер (17)
Сент-Миррен
чемпионат Фарер (18)
Сент-Миррен
кубок Фарер (19)
Сент-Миррен
чемпионат Фарер (19)
Сент-Миррен
чемпионат Фарер (20)
Сент-Миррен
  
Alexandraчемпионат Португалии (16)
Алверка
чемпионат Португалии (18)
Алверка
чемпионат Португалии (22)
Алверка
чемпионат Португалии (23)
Алверка
кубок Португалии (23)
Алверка
кубок Португалии (24)
Алверка
чемпионат Португалии (25)
Алверка
чемпионат Португалии (27)
Алверка
чемпионат Португалии (29)
Алверка
кубок Португалии (30)
Алверка
чемпионат Португалии (31)
Алверка
кубок Португалии (31)
Алверка
чемпионат Португалии (32)
Алверка
чемпионат Португалии (33)
Алверка
кубок Португалии (33)
Алверка
кубок Португалии (34)
Алверка
  

15 титул. - 4 менеджер.
Гвардимчемпионат Греции (22)
Ксанти
кубок Греции (23)
Ксанти
чемпионат Греции (24)
Ксанти
кубок Греции (26)
Ксанти
чемпионат Греции (26)
Ксанти
чемпионат Греции (27)
Ксанти
кубок Греции (27)
Ксанти
чемпионат Греции (29)
Ксанти
кубок Греции (30)
Ксанти
кубок Греции (31)
Ксанти
кубок Греции (32)
Ксанти
чемпионат Греции (33)
Ксанти
кубок Греции (33)
Ксанти
чемпионат Греции (34)
Ксанти
кубок Греции (34)
Ксанти
Tumanкубок Бельгии (17)
Эйпен
чемпионат Бельгии (18)
Эйпен
кубок Бельгии (18)
Эйпен
кубок Бельгии (19)
Эйпен
чемпионат Бельгии (19)
Эйпен
кубок Бельгии (20)
Эйпен
чемпионат Бельгии (20)
Эйпен
чемпионат Бельгии (21)
Эйпен
чемпионат Бельгии (27)
Эйпен
кубок Бельгии (27)
Эйпен
чемпионат Бельгии (28)
Эйпен
чемпионат Бельгии (29)
Эйпен
кубок Бельгии (33)
Эйпен
чемпионат Бельгии (34)
Эйпен
кубок Бельгии (34)
Эйпен
Александр Коселовскийкубок Круиффа (1)
Лион
чемпионат Франции (2)
Лион
кубок Ассоциации (2)
Лион
чемпионат Франции (3)
Лион
кубок Франции (4)
Лион
чемпионат Франции (4)
Лион
чемпионат Франции (5)
Лион
чемпионат Франции (6)
Лион
Лига Чемпионов (6)
Лион
кубок Франции (6)
Лион
чемпионат Франции (7)
Лион
кубок Франции (7)
Лион
кубок Франции (8)
Лион
кубок Франции (9)
Лион
чемпионат Франции (9)
Лион
Kahaberкубок Украины (18)
Карпаты
чемпионат Украины (18)
Карпаты
кубок Украины (19)
Карпаты
Лига Чемпионов (22)
Карпаты
чемпионат Украины (23)
Карпаты
чемпионат Украины (24)
Карпаты
Лига Чемпионов (24)
Карпаты
чемпионат Украины (25)
Карпаты
кубок Украины (25)
Карпаты
Лига Чемпионов (25)
Карпаты
кубок Украины (26)
Карпаты
Лига Чемпионов (26)
Карпаты
Лига Чемпионов (27)
Карпаты
чемпионат Украины (27)
Карпаты
кубок Украины (27)
Карпаты

14 титул. - 5 менеджер.
Эль Флакокубок Шотландии (5)
Селтик
чемпионат Шотландии (12)
Селтик
чемпионат Шотландии (13)
Селтик
кубок Шотландии (14)
Селтик
кубок Сербии (22)
Полимлье
чемпионат Сербии (22)
Полимлье
кубок Сербии (24)
Полимлье
чемпионат Сербии (25)
Полимлье
кубок Сербии (26)
Полимлье
чемпионат Сербии (26)
Полимлье
кубок Сербии (27)
Полимлье
чемпионат Сербии (27)
Полимлье
чемпионат Сербии (28)
Полимлье
кубок Сербии (28)
Полимлье
 
Advкубок Италии (8)
Наполи
чемпионат Бразилии (16)
Фламенго
кубок Бразилии (16)
Фламенго
кубок Федераций (16)
Фламенго
кубок Бразилии (17)
Фламенго
чемпионат Бразилии (17)
Фламенго
чемпионат Бразилии (18)
Фламенго
кубок Бразилии (18)
Фламенго
кубок Бразилии (19)
Фламенго
чемпионат Бразилии (19)
Фламенго
чемпионат Бразилии (20)
Фламенго
кубок Греции (24)
Халкида
кубок Ассоциации (26)
Фламенго
кубок Бразилии (27)
Фламенго
 
Михаил ТиховЛига Чемпионов (4)
Барселона (Б)
кубок Испании (5)
Барселона (Б)
кубок Ассоциации (5)
Барселона (Б)
чемпионат Испании (6)
Барселона (Б)
Лига Чемпионов (7)
Барселона (Б)
кубок Испании (7)
Барселона (Б)
чемпионат Испании (8)
Барселона (Б)
кубок Ассоциации (8)
Барселона (Б)
Лига Чемпионов (9)
Барселона (Б)
чемпионат Испании (9)
Барселона (Б)
чемпионат Испании (10)
Барселона (Б)
кубок Испании (10)
Барселона (Б)
чемпионат Испании (11)
Барселона (Б)
Лига Чемпионов (11)
Барселона (Б)
 
Тарас(врем. отстранен)чемпионат Аргентины (16)
Расинг (А)
Лига Чемпионов (17)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (17)
Расинг (А)
кубок Ассоциации (19)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (20)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (21)
Расинг (А)
кубок Аргентины (21)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (23)
Расинг (А)
кубок Аргентины (24)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (24)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (25)
Расинг (А)
кубок Аргентины (25)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (27)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (30)
Расинг (А)
 
Дмитрий Шумовкубок Ассоциации (3)
Ротор
чемпионат России (4)
Ротор
кубок России (6)
Ротор
чемпионат России (7)
Ротор
чемпионат России (9)
Ротор
кубок Италии (21)
Наполи
чемпионат Италии (21)
Наполи
чемпионат Италии (22)
Наполи
чемпионат Италии (23)
Наполи
кубок Италии (23)
Наполи
кубок Италии (24)
Наполи
кубок Италии (25)
Наполи
чемпионат Испании (28)
Овьедо
кубок Испании (28)
Овьедо
 

13 титул. - 7 менеджер.
Stimpyкубок Казахстана (8)
Экибастуз
чемпионат Казахстана (9)
Экибастуз
кубок Казахстана (9)
Экибастуз
чемпионат Казахстана (11)
Экибастуз
кубок Казахстана (11)
Экибастуз
кубок Казахстана (12)
Экибастуз
чемпионат Казахстана (13)
Экибастуз
кубок Казахстана (13)
Экибастуз
кубок Казахстана (15)
Экибастуз
кубок Казахстана (16)
Экибастуз
чемпионат Казахстана (23)
Экибастуз
чемпионат Казахстана (24)
Экибастуз
кубок Казахстана (25)
Экибастуз
  
Леонид Коселовскийкубок Беккенбауэра (1)
Русенборг
кубок Севера (3)
Русенборг
кубок Норвегии (5)
Русенборг
чемпионат Норвегии (5)
Русенборг
кубок Норвегии (6)
Русенборг
чемпионат Норвегии (7)
Русенборг
чемпионат Норвегии (8)
Русенборг
чемпионат Норвегии (9)
Русенборг
чемпионат Норвегии (10)
Русенборг
кубок Норвегии (11)
Русенборг
чемпионат Норвегии (11)
Русенборг
кубок Норвегии (12)
Русенборг
чемпионат Норвегии (12)
Русенборг
  
Андрей Курылёвчемпионат Уэльса (17)
Висадус
кубок Уэльса (17)
Висадус
кубок Уэльса (18)
Висадус
чемпионат Уэльса (18)
Висадус
чемпионат Уэльса (20)
Висадус
чемпионат России (23)
Спартак (Кс)
кубок России (24)
Спартак (Кс)
чемпионат России (24)
Спартак (Кс)
чемпионат Бельгии (30)
Вестерло
кубок Бельгии (30)
Вестерло
чемпионат Бельгии (31)
Вестерло
чемпионат Бельгии (32)
Вестерло
кубок Бельгии (32)
Вестерло
  
sponsorкубок Польши (16)
Висла
кубок Польши (17)
Висла
чемпионат Польши (18)
Висла
чемпионат Польши (19)
Висла
чемпионат Польши (20)
Висла
кубок Польши (20)
Висла
кубок Польши (26)
Висла
чемпионат Польши (26)
Висла
кубок Польши (27)
Висла
кубок Польши (30)
Висла
кубок Польши (31)
Висла
чемпионат Польши (33)
Висла
чемпионат Польши (34)
Висла
  
Павел Владивостоккубок Англии (5)
Сандерленд
кубок Англии (6)
Сандерленд
чемпионат Англии (7)
Сандерленд
Лига Чемпионов (8)
Сандерленд
чемпионат Англии (8)
Сандерленд
кубок Англии (11)
Сандерленд
кубок Ассоциации (11)
Сандерленд
чемпионат Англии (12)
Сандерленд
чемпионат Англии (13)
Сандерленд
кубок Англии (13)
Сандерленд
кубок Англии (14)
Сандерленд
чемпионат Англии (15)
Сандерленд
кубок Англии (15)
Сандерленд
  
Gunnerкубок Испании (11)
Овьедо
кубок Испании (13)
Овьедо
кубок Испании (14)
Овьедо
чемпионат Испании (16)
Овьедо
чемпионат Испании (17)
Овьедо
Лига Чемпионов (18)
Овьедо
кубок Испании (23)
Овьедо
чемпионат Испании (23)
Овьедо
чемпионат Испании (25)
Овьедо
чемпионат Испании (26)
Овьедо
кубок Испании (26)
Овьедо
чемпионат Испании (27)
Овьедо
кубок Испании (27)
Овьедо
  
Петрухачемпионат Сербии (11)
Сопот
кубок Сербии (12)
Сопот
чемпионат Сербии (14)
Сопот
кубок Сербии (15)
Сопот
чемпионат Сербии (16)
Сопот
чемпионат Сербии (17)
Сопот
чемпионат Сербии (18)
Сопот
кубок Сербии (18)
Сопот
Чемпионат Мира (21)
Германия
чемпионат Сербии (23)
Сопот
кубок Сербии (23)
Сопот
чемпионат Сербии (24)
Сопот
чемпионат Сербии (34)
Сопот
  

12 титул. - 5 менеджер.
Карбофосчемпионат Океана (6)
Эстудиантес
чемпионат Аргентины (8)
Эстудиантес
кубок Аргентины (10)
Эстудиантес
чемпионат Аргентины (10)
Эстудиантес
чемпионат Аргентины (12)
Эстудиантес
кубок Ассоциации (15)
Эстудиантес
кубок Аргентины (16)
Эстудиантес
кубок Аргентины (17)
Эстудиантес
кубок Аргентины (18)
Эстудиантес
чемпионат Аргентины (18)
Эстудиантес
кубок Аргентины (19)
Эстудиантес
чемпионат Аргентины (19)
Эстудиантес
Сергей Канадчиковкубок Юга (4)
Порту
чемпионат Океана (5)
Порту
кубок Португалии (6)
Порту
чемпионат Португалии (6)
Порту
чемпионат Португалии (7)
Порту
чемпионат Португалии (8)
Порту
кубок Португалии (10)
Порту
чемпионат Португалии (11)
Порту
чемпионат Португалии (12)
Порту
кубок Португалии (13)
Порту
чемпионат Португалии (14)
Порту
кубок Португалии (14)
Порту
Александр Тиховчемпионат Севера (9)
Спартак (Нр)
чемпионат Севера (11)
Спартак (Нр)
кубок Севера (12)
Спартак (Нр)
чемпионат Севера (12)
Спартак (Нр)
чемпионат Севера (13)
Спартак (Нр)
Лига Чемпионов (13)
Спартак (Нр)
кубок Фарер (14)
Спартак (Нр)
чемпионат Фарер (14)
Спартак (Нр)
кубок Фарер (18)
Спартак (Нр)
Молодежный Чемпионат Мира (19)
Фареры-Ю
чемпионат Венгрии (31)
Спартак (Нр)
кубок Венгрии (32)
Спартак (Нр)
Серёга(врем. отстранен)чемпионат Дании (18)
Сёндерийске
чемпионат Дании (20)
Сёндерийске
чемпионат Дании (21)
Сёндерийске
чемпионат Дании (22)
Сёндерийске
чемпионат Дании (24)
Сёндерийске
кубок Дании (24)
Сёндерийске
кубок Дании (25)
Сёндерийске
чемпионат Дании (25)
Сёндерийске
чемпионат Дании (26)
Сёндерийске
кубок Дании (26)
Сёндерийске
кубок Ассоциации (27)
Сёндерийске
чемпионат Дании (29)
Сёндерийске
Кириллкубок Сербии (6)
Црвена Звезда
кубок Сербии (8)
Црвена Звезда
чемпионат Сербии (9)
Црвена Звезда
кубок Сербии (9)
Црвена Звезда
кубок Дании (23)
Люнгбю
кубок Федераций (23)
Люнгбю
чемпионат США (31)
Нью-Йорк Сити
кубок США (31)
Нью-Йорк Сити
кубок США (32)
Нью-Йорк Сити
кубок Ассоциации (32)
Нью-Йорк Сити
чемпионат США (33)
Нью-Йорк Сити
кубок США (34)
Нью-Йорк Сити

11 титул. - 8 менеджер.
Mironкубок Испании (12)
Реал
кубок Ассоциации (17)
Реал
чемпионат Испании (18)
Реал
чемпионат Испании (19)
Реал
кубок Испании (19)
Реал
чемпионат Испании (20)
Реал
чемпионат Испании (21)
Реал
кубок Испании (22)
Реал
чемпионат Испании (22)
Реал
чемпионат Испании (24)
Реал
кубок Ассоциации (24)
Реал
 
Толлкубок Юга (6)
Спортинг Канзас Сити
чемпионат Юга (6)
Спортинг Канзас Сити
кубок Азии (7)
Спортинг Канзас Сити
чемпионат Азии (7)
Спортинг Канзас Сити
кубок Азии (8)
Спортинг Канзас Сити
чемпионат Турции (9)
Спортинг Канзас Сити
кубок Турции (10)
Спортинг Канзас Сити
кубок Турции (11)
Спортинг Канзас Сити
чемпионат Турции (11)
Спортинг Канзас Сити
чемпионат Турции (12)
Спортинг Канзас Сити
чемпионат Турции (13)
Спортинг Канзас Сити
 
Димачемпионат Голландии (12)
Дордрехт
чемпионат Голландии (13)
Дордрехт
чемпионат Голландии (16)
Дордрехт
кубок Голландии (17)
Дордрехт
Молодежный Чемпионат Мира (25)
Голландия-Ю
кубок Голландии (31)
Дордрехт
кубок Голландии (32)
Дордрехт
чемпионат Голландии (32)
Дордрехт
чемпионат Голландии (33)
Дордрехт
кубок Голландии (33)
Дордрехт
чемпионат Голландии (34)
Дордрехт
 
Максим Хмелёвчемпионат Севера (2)
Дерри Сити
чемпионат Эстонии (6)
Калев (Сл)
кубок Эстонии (8)
Калев (Сл)
чемпионат Эстонии (9)
Калев (Сл)
чемпионат Эстонии (10)
Калев (Сл)
кубок Эстонии (10)
Калев (Сл)
чемпионат Эстонии (11)
Калев (Сл)
кубок Эстонии (12)
Калев (Сл)
чемпионат Эстонии (12)
Калев (Сл)
кубок Эстонии (13)
Калев (Сл)
кубок Эстонии (15)
Калев (Сл)
 
Вадим(врем. отстранен)кубок Латвии (16)
Инвернесс
кубок Латвии (19)
Инвернесс
кубок Латвии (20)
Инвернесс
кубок Латвии (21)
Инвернесс
чемпионат Латвии (21)
Инвернесс
кубок Латвии (22)
Инвернесс
чемпионат Латвии (22)
Инвернесс
чемпионат Латвии (23)
Инвернесс
кубок Латвии (23)
Инвернесс
чемпионат Латвии (24)
Инвернесс
кубок Латвии (24)
Инвернесс
 
KiRiLL(врем. отстранен)чемпионат Норвегии (27)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (27)
Стрёмсгодсет
чемпионат Норвегии (28)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (28)
Стрёмсгодсет
чемпионат Норвегии (29)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (29)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (30)
Стрёмсгодсет
чемпионат Норвегии (31)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (31)
Стрёмсгодсет
чемпионат Норвегии (32)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (32)
Стрёмсгодсет
 
Серыйчемпионат Дании (16)
Олстюкке
кубок Австрии (25)
Лустенау
чемпионат Австрии (29)
Лустенау
чемпионат Австрии (30)
Лустенау
чемпионат Австрии (31)
Лустенау
кубок Австрии (31)
Лустенау
кубок Австрии (32)
Лустенау
чемпионат Австрии (32)
Лустенау
кубок Австрии (33)
Лустенау
чемпионат Австрии (34)
Инсбрук Вест
кубок Австрии (34)
Инсбрук Вест
 
Палычкубок Востока (6)
Локомотив (Тб)
чемпионат Востока (6)
Локомотив (Тб)
кубок Союза (7)
Локомотив (Тб)
кубок Союза (8)
Локомотив (Тб)
кубок Грузии (9)
Локомотив (Тб)
чемпионат Грузии (9)
Локомотив (Тб)
чемпионат Грузии (10)
Локомотив (Тб)
чемпионат Грузии (12)
Локомотив (Тб)
кубок Грузии (13)
Локомотив (Тб)
кубок Грузии (29)
Локомотив (Тб)
чемпионат Грузии (33)
Локомотив (Тб)
 

10 титул. - 8 менеджер.
rusLANчемпионат Франции (14)
Монпелье
кубок Франции (15)
Монпелье
кубок Ассоциации (16)
Монпелье
кубок Франции (16)
Монпелье
чемпионат Франции (17)
Монпелье
чемпионат Франции (29)
Монпелье
чемпионат Франции (30)
Монпелье
чемпионат Франции (31)
Монпелье
чемпионат Франции (32)
Монпелье
кубок Франции (32)
Монпелье
  
Игорь Т.кубок Швейцарии (10)
Конкордия
кубок Швейцарии (11)
Конкордия
кубок Швейцарии (12)
Конкордия
чемпионат Швейцарии (12)
Конкордия
кубок Швейцарии (13)
Конкордия
чемпионат Швейцарии (13)
Конкордия
чемпионат Швейцарии (14)
Конкордия
чемпионат Швейцарии (15)
Конкордия
кубок Швейцарии (22)
Конкордия
кубок Швейцарии (29)
Конкордия
  
rocketblrкубок Беларуси (18)
Гранит
кубок Беларуси (19)
Гранит
кубок Беларуси (20)
Гранит
чемпионат Беларуси (20)
Гранит
кубок Беларуси (21)
Гранит
кубок Ассоциации (22)
Гранит
чемпионат Беларуси (23)
Гранит
кубок Беларуси (27)
Гранит
чемпионат Беларуси (33)
Гранит
чемпионат Беларуси (34)
Гранит
  
kossчемпионат Албании (21)
Нафтетари
чемпионат Албании (22)
Нафтетари
чемпионат Албании (23)
Нафтетари
чемпионат Албании (24)
Нафтетари
кубок Албании (24)
Нафтетари
кубок Албании (25)
Нафтетари
чемпионат Албании (25)
Нафтетари
чемпионат Албании (27)
Нафтетари
кубок Албании (33)
Нафтетари
чемпионат Албании (34)
Нафтетари
  
hedgehogчемпионат Эстонии (18)
Варриор
чемпионат Эстонии (19)
Варриор
кубок Эстонии (19)
Варриор
кубок Эстонии (20)
Варриор
чемпионат Эстонии (31)
Варриор
чемпионат Эстонии (32)
Варриор
кубок Эстонии (32)
Варриор
чемпионат Эстонии (33)
Варриор
чемпионат Эстонии (34)
Варриор
кубок Эстонии (34)
Варриор
  
Володячемпионат США (24)
Сиэттл Саундерс
кубок США (24)
Сиэттл Саундерс
чемпионат США (26)
Сиэттл Саундерс
чемпионат США (27)
Сиэттл Саундерс
кубок США (28)
Сиэттл Саундерс
чемпионат США (28)
Сиэттл Саундерс
чемпионат США (29)
Сиэттл Саундерс
кубок Ассоциации (30)
Халкида
чемпионат Греции (31)
Халкида
чемпионат Греции (32)
Халкида
  
Forrestчемпионат Шотландии (16)
Куинс Парк
чемпионат Шотландии (17)
Куинс Парк
чемпионат Шотландии (18)
Куинс Парк
кубок Шотландии (19)
Куинс Парк
чемпионат Шотландии (19)
Куинс Парк
чемпионат Шотландии (22)
Куинс Парк
кубок Шотландии (22)
Куинс Парк
кубок Шотландии (23)
Куинс Парк
чемпионат Шотландии (23)
Куинс Парк
кубок Италии (28)
Сампдория
  
riderкубок Ассоциации (7)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (7)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (9)
Ла-Лувьер
чемпионат Бельгии (9)
Ла-Лувьер
чемпионат Бельгии (10)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (11)
Ла-Лувьер
чемпионат Бельгии (12)
Ла-Лувьер
чемпионат Бельгии (13)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (14)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (15)
Ла-Лувьер
  

9 титул. - 13 менеджер.
Патрончемпионат Германии (22)
Ганза
чемпионат Германии (26)
Ганза
кубок Германии (27)
Ганза
чемпионат Германии (29)
Ганза
кубок Германии (30)
Ганза
чемпионат Германии (30)
Ганза
чемпионат Германии (31)
Ганза
кубок Германии (31)
Ганза
чемпионат Германии (33)
Ганза
Мр.Алллчемпионат Центра (14)
Блэктаун Сити
кубок Центра (14)
Блэктаун Сити
чемпионат Центра (15)
Блэктаун Сити
чемпионат Центра (16)
Блэктаун Сити
кубок Австралии (23)
Блэктаун Сити
кубок Австралии (25)
Блэктаун Сити
чемпионат Австралии (26)
Блэктаун Сити
кубок Испании (30)
Кастельон
чемпионат Испании (34)
Кастельон
Саянчемпионат Турции (14)
Нью-Йорк Космос
кубок Турции (14)
Нью-Йорк Космос
чемпионат Турции (17)
Нью-Йорк Космос
кубок Турции (17)
Нью-Йорк Космос
кубок Турции (18)
Нью-Йорк Космос
чемпионат Турции (18)
Нью-Йорк Космос
чемпионат Турции (19)
Нью-Йорк Космос
кубок Турции (19)
Нью-Йорк Космос
чемпионат Турции (20)
Нью-Йорк Космос
Ежикчемпионат Эквадора (13)
Парраматта
Молодежный Чемпионат Мира (17)
Эквадор-Ю
чемпионат Эквадора (20)
Парраматта
чемпионат Эквадора (21)
Парраматта
кубок Эквадора (22)
Парраматта
чемпионат Эквадора (22)
Парраматта
кубок Эквадора (23)
Парраматта
чемпионат Австралии (24)
Парраматта
чемпионат Австралии (28)
Парраматта
Влад Константиновкубок Юга (5)
Олимпиакос
чемпионат Юга (5)
Олимпиакос
кубок Греции (7)
Олимпиакос
чемпионат Греции (7)
Олимпиакос
чемпионат Греции (8)
Олимпиакос
чемпионат Греции (9)
Олимпиакос
чемпионат Греции (10)
Олимпиакос
кубок Греции (10)
Олимпиакос
кубок Греции (11)
Олимпиакос
Japanкубок Японии (16)
Санфречче Хиросима
чемпионат Японии (16)
Санфречче Хиросима
чемпионат Японии (17)
Санфречче Хиросима
чемпионат Японии (18)
Санфречче Хиросима
кубок Японии (21)
Касива Рейсол
кубок Японии (23)
Касива Рейсол
чемпионат Японии (24)
Касива Рейсол
кубок Японии (24)
Касива Рейсол
кубок Японии (33)
Гамба Осака
Бериякубок Грузии (12)
Мерцхали
чемпионат Грузии (13)
Мерцхали
кубок Грузии (17)
Мерцхали
кубок Грузии (20)
Мерцхали
кубок Федераций (22)
Мерцхали
кубок Грузии (25)
Мерцхали
чемпионат Грузии (31)
Мерцхали
кубок Грузии (32)
Мерцхали
кубок Грузии (34)
Мерцхали
Бархударов Евгенийкубок Балтики (6)
Корона
кубок Балтики (8)
Корона
кубок Балтики (9)
Корона
чемпионат Балтики (9)
Корона
чемпионат Балтики (10)
Корона
кубок Литвы (11)
Корона
чемпионат Литвы (11)
Корона
кубок Литвы (12)
Корона
чемпионат Литвы (12)
Корона
Евгений 1чемпионат Норвегии (21)
Брюне
чемпионат Норвегии (22)
Брюне
чемпионат Норвегии (24)
Брюне
кубок Норвегии (24)
Брюне
чемпионат Норвегии (25)
Брюне
кубок Норвегии (26)
Брюне
кубок Норвегии (33)
Брюне
чемпионат Норвегии (34)
Брюне
кубок Норвегии (34)
Брюне
m10rostкубок Португалии (16)
Бенфика
чемпионат Португалии (19)
Бенфика
кубок Португалии (19)
Бенфика
кубок Португалии (20)
Бенфика
чемпионат Португалии (20)
Бенфика
чемпионат Португалии (21)
Бенфика
кубок Португалии (22)
Бенфика
чемпионат Португалии (24)
Бенфика
кубок Австрии (29)
Вена
visorкубок Украины (14)
Металлист (Х)
чемпионат Украины (14)
Металлист (Х)
кубок Украины (15)
Металлист (Х)
чемпионат Украины (15)
Металлист (Х)
чемпионат Украины (17)
Металлист (Х)
кубок Украины (21)
Металлист (Х)
Лига Чемпионов (21)
Металлист (Х)
чемпионат Украины (22)
Металлист (Х)
кубок Украины (22)
Металлист (Х)
IL-86кубок Аргентины (13)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (14)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (15)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (27)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (28)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (29)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (30)
Атлетико Аргентино
чемпионат Аргентины (31)
Атлетико Аргентино
кубок Аргентины (32)
Атлетико Аргентино
Алексей ФедичкинМолодежный Чемпионат Мира (3)
Франция-Ю
чемпионат Франции (8)
Осер
кубок Франции (13)
Осер
кубок Франции (14)
Осер
кубок Швеции (20)
Треллеборг
чемпионат Швеции (22)
Треллеборг
чемпионат Швеции (29)
Треллеборг
чемпионат Швеции (30)
Треллеборг
кубок Швеции (31)
Треллеборг

8 титул. - 17 менеджер.
Funtчемпионат Израиля (12)
Бней Йехуда
чемпионат Израиля (19)
Бней Йехуда
чемпионат Израиля (22)
Бней Йехуда
кубок Израиля (23)
Бней Йехуда
чемпионат Израиля (23)
Бней Йехуда
кубок Израиля (24)
Бней Йехуда
чемпионат Израиля (25)
Бней Йехуда
кубок Израиля (25)
Бней Йехуда
 
Фока(врем. отстранен)чемпионат Шотландии (28)
Фрэйзербург
чемпионат Шотландии (29)
Фрэйзербург
чемпионат Шотландии (30)
Фрэйзербург
кубок Шотландии (30)
Фрэйзербург
чемпионат Шотландии (31)
Фрэйзербург
кубок Шотландии (31)
Фрэйзербург
чемпионат Шотландии (32)
Фрэйзербург
кубок Шотландии (32)
Фрэйзербург
 
Simaчемпионат Финляндии (21)
Эгри
кубок Финляндии (22)
Эгри
чемпионат Финляндии (22)
Эгри
чемпионат Финляндии (23)
Эгри
кубок Финляндии (23)
Эгри
чемпионат Финляндии (24)
Эгри
кубок Венгрии (25)
Эгри
чемпионат Венгрии (26)
Эгри
 
Лёхачемпионат Чехии (22)
Градец Кралове
кубок Чехии (31)
Опава
чемпионат Чехии (31)
Опава
чемпионат Чехии (32)
Опава
кубок Чехии (32)
Опава
кубок Чехии (33)
Опава
чемпионат Чехии (34)
Опава
кубок Чехии (34)
Опава
 
Севиночемпионат Беларуси (13)
Гомель
кубок Беларуси (15)
Гомель
чемпионат Беларуси (15)
Гомель
кубок Беларуси (16)
Гомель
чемпионат Беларуси (17)
Гомель
чемпионат Беларуси (18)
Гомель
кубок Федераций (32)
Молодечно
кубок Беларуси (34)
Молодечно
 
M_Vadimчемпионат Голландии (18)
НЕК
кубок Голландии (21)
НЕК
чемпионат Голландии (25)
НЕК
кубок Голландии (26)
НЕК
чемпионат Голландии (27)
НЕК
чемпионат Голландии (28)
НЕК
кубок Голландии (28)
НЕК
кубок Голландии (34)
НЕК
 
Padla(врем. отстранен)чемпионат Мальты (12)
Бельграно
кубок Мальты (13)
Бельграно
кубок Мальты (14)
Бельграно
чемпионат Мальты (15)
Бельграно
кубок Мальты (16)
Бельграно
чемпионат Мальты (17)
Бельграно
кубок Мальты (18)
Бельграно
кубок Мальты (22)
Бельграно
 
Vчемпионат Латвии (17)
Нецеча
чемпионат Латвии (18)
Нецеча
чемпионат Литвы (21)
Корона
чемпионат Литвы (22)
Корона
кубок Литвы (22)
Корона
чемпионат Литвы (23)
Корона
кубок Литвы (23)
Корона
кубок Дании (34)
Шкиве
 
Swedeчемпионат Сербии (13)
Колубара
кубок Сербии (14)
Колубара
кубок Сербии (25)
Партизан
чемпионат Сербии (29)
Партизан
чемпионат Сербии (30)
Партизан
кубок Сербии (31)
Партизан
кубок Сербии (32)
Партизан
чемпионат Сербии (33)
Партизан
 
Алексей ДавиденкоЧемпионат Мира (3)
Ирландия
чемпионат Запада (3)
Богемиан
кубок Запада (3)
Богемиан
чемпионат Севера (5)
Богемиан
чемпионат Ирландии (6)
Богемиан
чемпионат Ирландии (7)
Богемиан
кубок Ирландии (7)
Богемиан
кубок Ирландии (8)
Богемиан
 
Q_чемпионат Сев.Ирландии (24)
Баллинамаллард Юнайтед
кубок Сев.Ирландии (25)
Баллинамаллард Юнайтед
кубок Польши (29)
Олимпия (Г)
чемпионат Польши (29)
Олимпия (Г)
чемпионат Польши (30)
Олимпия (Г)
чемпионат Польши (31)
Олимпия (Г)
чемпионат Польши (32)
Олимпия (Г)
кубок Польши (32)
Олимпия (Г)
 
Сергиенко Игорькубок Запада (4)
Глазго Рейнджерс
чемпионат Шотландии (6)
Глазго Рейнджерс
кубок Шотландии (8)
Глазго Рейнджерс
кубок Ассоциации (12)
Глазго Рейнджерс
кубок Шотландии (13)
Глазго Рейнджерс
чемпионат Шотландии (15)
Глазго Рейнджерс
кубок Шотландии (15)
Глазго Рейнджерс
Чемпионат Мира (17)
Шотландия
 
Hant(врем. отстранен)чемпионат Сербии (7)
Спартак (Кс)
чемпионат Центра (8)
Спартак (Кс)
кубок Италии (22)
Авеллино
Лига Чемпионов (23)
Авеллино
чемпионат Италии (24)
Авеллино
чемпионат Италии (26)
Авеллино
кубок Италии (26)
Авеллино
кубок Италии (27)
Авеллино
 
Strong(врем. отстранен)чемпионат Исландии (19)
Форт Лодердейл Страйкерс
чемпионат Исландии (20)
Форт Лодердейл Страйкерс
кубок Исландии (20)
Форт Лодердейл Страйкерс
чемпионат Исландии (21)
Форт Лодердейл Страйкерс
кубок Исландии (21)
Форт Лодердейл Страйкерс
чемпионат Исландии (22)
Форт Лодердейл Страйкерс
чемпионат Исландии (23)
Форт Лодердейл Страйкерс
чемпионат США (25)
Форт Лодердейл Страйкерс
 
Александр Ксензенкочемпионат Италии (12)
Рома
чемпионат Италии (13)
Рома
кубок Италии (14)
Рома
кубок Италии (16)
Рома
чемпионат Италии (18)
Рома
чемпионат Италии (19)
Рома
кубок Италии (20)
Рома
кубок Италии (29)
Читтаделла
 
DimaRчемпионат Севера (7)
Даллас
чемпионат Исландии (11)
Даллас
чемпионат Исландии (13)
Даллас
чемпионат Исландии (14)
Даллас
чемпионат Исландии (15)
Даллас
чемпионат Исландии (16)
Даллас
кубок Исландии (17)
Даллас
чемпионат Исландии (17)
Даллас
 
Киркубок Японии (14)
Омия Ардия
чемпионат Японии (19)
Омия Ардия
чемпионат Японии (20)
Омия Ардия
кубок Японии (26)
Омия Ардия
кубок Японии (29)
Омия Ардия
чемпионат Японии (33)
Омия Ардия
чемпионат Японии (34)
Омия Ардия
кубок Японии (34)
Омия Ардия
 

7 титул. - 20 менеджер.
Rooкубок Бельгии (6)
Локерен
чемпионат Бельгии (8)
Локерен
кубок Бельгии (12)
Локерен
кубок Ассоциации (13)
Локерен
чемпионат Бельгии (14)
Локерен
чемпионат Бельгии (15)
Локерен
чемпионат Бельгии (17)
Локерен
  
ДЫМчемпионат Ирландии (9)
Лонгфорд Таун
чемпионат Ирландии (10)
Лонгфорд Таун
кубок Ирландии (10)
Лонгфорд Таун
чемпионат Ирландии (30)
Лонгфорд Таун
кубок Федераций (30)
Лонгфорд Таун
чемпионат Ирландии (32)
Лонгфорд Таун
кубок Ирландии (33)
Лонгфорд Таун
  
Keshaкубок Дании (27)
Олстюкке
чемпионат Дании (28)
Олстюкке
кубок Дании (29)
Олстюкке
чемпионат Дании (30)
Олстюкке
кубок Дании (31)
Олстюкке
чемпионат Дании (32)
Олстюкке
кубок Дании (32)
Олстюкке
  
Павел Бриксинкубок Италии (2)
Фиорентина
кубок Италии (5)
Фиорентина
чемпионат Италии (6)
Фиорентина
кубок Италии (7)
Фиорентина
чемпионат Италии (9)
Фиорентина
кубок Италии (15)
Фиорентина
кубок Италии (18)
Фиорентина
  
Stilerкубок Шотландии (18)
Росс Каунти
чемпионат Шотландии (20)
Росс Каунти
кубок Шотландии (20)
Росс Каунти
чемпионат Шотландии (21)
Росс Каунти
чемпионат Эстонии (28)
Вапрус
кубок Эстонии (29)
Вапрус
кубок Эстонии (33)
Вапрус
  
Александр Ермакчемпионат Чехии (6)
Яблонец
кубок Чехии (7)
Яблонец
чемпионат Чехии (8)
Яблонец
чемпионат Чехии (9)
Яблонец
кубок Чехии (9)
Яблонец
чемпионат Чехии (10)
Яблонец
кубок Чехии (10)
Яблонец
  
Мигель(врем. отстранен)чемпионат Аргентины (7)
Расинг (А)
кубок Аргентины (7)
Расинг (А)
кубок Аргентины (8)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (11)
Расинг (А)
кубок Аргентины (11)
Расинг (А)
кубок Аргентины (12)
Расинг (А)
чемпионат Аргентины (13)
Расинг (А)
  
Юлячемпионат Юга (11)
Ференцварош
кубок Юга (11)
Ференцварош
кубок Юга (12)
Ференцварош
чемпионат Венгрии (13)
Ференцварош
чемпионат Венгрии (15)
Ференцварош
кубок Венгрии (15)
Ференцварош
кубок Венгрии (16)
Ференцварош
  
Cергейкубок Голландии (20)
Венло
чемпионат Голландии (21)
Венло
чемпионат Голландии (23)
Венло
чемпионат Голландии (24)
Венло
чемпионат Голландии (26)
Венло
кубок Голландии (27)
Венло
кубок Голландии (29)
Венло
  
Jose_Mourinhoчемпионат Грузии (27)
Динамо (Бт)
чемпионат Украины (28)
Карпаты
кубок Украины (28)
Карпаты
кубок Украины (29)
Карпаты
кубок Италии (31)
Монца
чемпионат Италии (32)
Монца
кубок Италии (32)
Монца
  
EraseRчемпионат Сербии (5)
Полония
чемпионат Польши (7)
Полония
кубок Польши (8)
Полония
чемпионат Польши (9)
Полония
чемпионат Польши (10)
Полония
кубок Польши (10)
Полония
чемпионат Польши (11)
Полония
  
Владимиркубок Украины (7)
Александрия
кубок Украины (9)
Александрия
чемпионат Украины (9)
Александрия
чемпионат Украины (10)
Александрия
Лига Чемпионов (10)
Александрия
чемпионат Украины (11)
Александрия
кубок Украины (11)
Александрия
  
Gagarinnчемпионат Дании (27)
Б-93
кубок Дании (30)
Б-93
чемпионат Дании (31)
Б-93
чемпионат Дании (33)
Б-93
кубок Дании (33)
Б-93
чемпионат Дании (34)
Б-93
Лига Чемпионов (34)
Б-93
  
Варварчемпионат Албании (13)
Беса
кубок Албании (17)
Беса
чемпионат Албании (18)
Беса
кубок Албании (20)
Беса
чемпионат Албании (26)
Беса
кубок Албании (27)
Беса
Лига Чемпионов (33)
Монца
  
Дмитрий Козловчемпионат Англии (3)
Ливерпуль
чемпионат Англии (5)
Ливерпуль
кубок Англии (9)
Ливерпуль
чемпионат Англии (9)
Ливерпуль
чемпионат Англии (11)
Ливерпуль
кубок Англии (12)
Ливерпуль
Лига Чемпионов (12)
Ливерпуль
  
Frudкубок Севера (6)
Легия
чемпионат Севера (6)
Легия
чемпионат Польши (8)
Легия
кубок Польши (11)
Легия
кубок Польши (12)
Легия
чемпионат Польши (12)
Легия
чемпионат Польши (13)
Легия
  
Tsyklonкубок Украины (4)
Кривбасс
чемпионат Украины (8)
Кривбасс
кубок Украины (10)
Кривбасс
кубок Украины (12)
Кривбасс
чемпионат Украины (12)
Кривбасс
чемпионат Украины (13)
Кривбасс
кубок Украины (13)
Кривбасс
  
bankerчемпионат Шотландии (7)
Хайберниан (Э)
чемпионат Шотландии (8)
Хайберниан (Э)
кубок Шотландии (9)
Хайберниан (Э)
кубок Шотландии (10)
Хайберниан (Э)
чемпионат Шотландии (10)
Хайберниан (Э)
кубок Шотландии (12)
Хайберниан (Э)
чемпионат Шотландии (14)
Хайберниан (Э)
  
Sergeкубок Ирландии (15)
Дандолк
кубок Ирландии (16)
Дандолк
кубок Ирландии (19)
Дандолк
чемпионат Ирландии (19)
Дандолк
кубок Ирландии (20)
Дандолк
чемпионат Ирландии (20)
Дандолк
чемпионат Ирландии (25)
Дандолк
  
Кроткубок США (25)
Филадельфия Юнион
кубок США (26)
Филадельфия Юнион
кубок США (27)
Филадельфия Юнион
кубок США (29)
Филадельфия Юнион
кубок США (30)
Филадельфия Юнион
чемпионат США (32)
Филадельфия Юнион
кубок США (33)
Филадельфия Юнион
  

6 титул. - 25 менеджер.
Викум(врем. отстранен)чемпионат Израиля (28)
Хапоэль Бней Лод
чемпионат Израиля (30)
Хапоэль Бней Лод
кубок Израиля (30)
Хапоэль Бней Лод
чемпионат Израиля (31)
Хапоэль Бней Лод
кубок Израиля (31)
Хапоэль Бней Лод
чемпионат Израиля (32)
Хапоэль Бней Лод
Rusчемпионат Венгрии (17)
Академия Пушкаша
чемпионат Венгрии (18)
Академия Пушкаша
чемпионат Венгрии (23)
Хатван
кубок Венгрии (24)
Хатван
чемпионат Венгрии (25)
Хатван
кубок Венгрии (26)
Хатван
Сандркубок Голландии (11)
Эксельсиор
чемпионат Голландии (20)
Эксельсиор
чемпионат Голландии (22)
Эксельсиор
кубок Голландии (22)
Эксельсиор
кубок Голландии (23)
Эксельсиор
кубок Голландии (25)
Эксельсиор
Kavsчемпионат Бразилии (10)
Байя (С)
кубок Бразилии (10)
Байя (С)
кубок Бразилии (12)
Байя (С)
чемпионат Бразилии (13)
Байя (С)
кубок Бразилии (14)
Байя (С)
чемпионат Бразилии (21)
Байя (С)
Jarкубок Венгрии (29)
Татабанья
чемпионат Венгрии (30)
Татабанья
кубок Венгрии (31)
Татабанья
чемпионат Венгрии (32)
Татабанья
чемпионат Венгрии (33)
Татабанья
кубок Венгрии (34)
Татабанья
repzчемпионат Португалии (26)
Портимоненсе
кубок Португалии (26)
Портимоненсе
кубок Португалии (28)
Портимоненсе
чемпионат Японии (31)
Касива Рейсол
кубок Японии (32)
Касива Рейсол
чемпионат Испании (33)
Картахена
Ник Николсчемпионат Финляндии (14)
Ак Булак
кубок Финляндии (15)
Ак Булак
чемпионат Финляндии (17)
Ак Булак
кубок Финляндии (17)
Ак Булак
кубок Финляндии (18)
Ак Булак
кубок Финляндии (19)
Ак Булак
Лешийкубок Бразилии (9)
Атлетико Минейро
кубок Бразилии (11)
Атлетико Минейро
чемпионат Бразилии (12)
Атлетико Минейро
Молодежный Чемпионат Мира (27)
Бразилия-Ю
чемпионат Бразилии (29)
Атлетико Минейро
кубок Аргентины (31)
Архентинос Хуниорс
Василий(врем. отстранен)кубок Греции (14)
Астерас
чемпионат Греции (15)
Астерас
кубок Греции (16)
Астерас
кубок Греции (17)
Астерас
кубок Албании (21)
Беселидья
кубок Албании (22)
Беселидья
Лжецкубок Испании (29)
Овьедо
чемпионат Испании (30)
Овьедо
чемпионат Испании (31)
Овьедо
кубок Испании (31)
Овьедо
Чемпионат Мира (31)
Швейцария
кубок Испании (32)
Овьедо
residentкубок Федераций (20)
Вейкхёрст
кубок Сев.Ирландии (20)
Вейкхёрст
чемпионат Сев.Ирландии (23)
Вейкхёрст
чемпионат Сев.Ирландии (26)
Вейкхёрст
чемпионат Сев.Ирландии (32)
Вейкхёрст
кубок Сев.Ирландии (33)
Вейкхёрст
Charmingкубок Ирландии (21)
ВЕК
кубок Ирландии (23)
ВЕК
кубок Ирландии (29)
ВЕК
кубок Ирландии (30)
ВЕК
чемпионат Ирландии (31)
ВЕК
кубок Ирландии (31)
ВЕК
Рифат(врем. отстранен)чемпионат Норвегии (19)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (19)
Стрёмсгодсет
чемпионат Аргентины (22)
Тальерес
кубок Аргентины (22)
Тальерес
кубок Аргентины (23)
Тальерес
кубок Эстонии (25)
Ярве
Владислав Сомовкубок Океана (3)
Сантос (С)
кубок Комнебола (5)
Сантос (С)
чемпионат Комнебола (5)
Сантос (С)
кубок Комнебола (6)
Сантос (С)
чемпионат Бразилии (8)
Сантос (С)
чемпионат Бразилии (15)
Сантос (С)
Сарматкубок Мальты (15)
Турбина
чемпионат Мальты (16)
Турбина
кубок Мальты (17)
Турбина
чемпионат Мальты (20)
Турбина
кубок Мальты (20)
Турбина
чемпионат Мальты (21)
Турбина
Антониокубок Ди Стефано (1)
Сарагоса
кубок Испании (2)
Сарагоса
чемпионат Испании (4)
Сарагоса
чемпионат Испании (5)
Сарагоса
Чемпионат Мира (5)
Испания
чемпионат Испании (7)
Сарагоса
Sibskanaчемпионат Словакии (15)
Делемон
кубок Словакии (15)
Делемон
кубок Словакии (16)
Делемон
чемпионат Словакии (17)
Делемон
кубок Словакии (17)
Делемон
чемпионат Словакии (18)
Делемон
Kortsчемпионат Эстонии (7)
Варриор
Чемпионат Мира (11)
Эстония
чемпионат Эстонии (13)
Варриор
чемпионат Эстонии (15)
Варриор
Лига Чемпионов (16)
Варриор
кубок Эстонии (16)
Варриор
Ниндзякубок Словакии (18)
Кьяссо
кубок Словакии (19)
Кьяссо
чемпионат Словакии (19)
Кьяссо
чемпионат Словакии (20)
Кьяссо
кубок Словакии (21)
Кьяссо
чемпионат Словакии (21)
Кьяссо
ATECкубок Польши (18)
Полония
кубок Польши (19)
Полония
чемпионат Польши (21)
Полония
чемпионат Польши (22)
Полония
чемпионат Польши (23)
Полония
кубок Польши (23)
Полония
Гарбар Андрейкубок Франции (3)
Олимпик (М)
кубок Ассоциации (4)
Олимпик (М)
чемпионат Франции (11)
Олимпик (М)
кубок Франции (25)
Олимпик (М)
кубок Франции (26)
Олимпик (М)
чемпионат Франции (28)
Олимпик (М)
Джончемпионат России (12)
Зенит-Ижевск
чемпионат России (14)
Зенит-Ижевск
чемпионат России (15)
Зенит-Ижевск
чемпионат России (16)
Зенит-Ижевск
кубок России (16)
Зенит-Ижевск
чемпионат России (17)
Зенит-Ижевск
Артурчемпионат Юга (2)
Маккаби (УАФ)
кубок Балтики (4)
Маккаби (УАФ)
чемпионат Балтики (4)
Маккаби (УАФ)
чемпионат Балтики (6)
Маккаби (УАФ)
чемпионат Балтики (8)
Маккаби (УАФ)
кубок Литвы (21)
Казинцбарцикай
Юра В.(врем. отстранен)чемпионат Казахстана (14)
Кайсар
кубок Казахстана (14)
Кайсар
чемпионат Казахстана (16)
Кайсар
кубок Казахстана (18)
Кайсар
кубок Казахстана (19)
Кайсар
кубок Эстонии (30)
Курессааре
Андрейчемпионат Бельгии (22)
Руселаре
чемпионат Бельгии (23)
Руселаре
чемпионат Бельгии (24)
Руселаре
кубок Бельгии (25)
Руселаре
чемпионат Бельгии (25)
Руселаре
кубок Бельгии (26)
Руселаре

5 титул. - 24 менеджер.
Александркубок Польши (13)
Гурник (З)
чемпионат Польши (14)
Гурник (З)
кубок Польши (14)
Гурник (З)
чемпионат Польши (15)
Гурник (З)
кубок Польши (15)
Гурник (З)
 
Марк(врем. отстранен)кубок Бразилии (21)
Фламенго
чемпионат Бразилии (22)
Фламенго
чемпионат Бразилии (23)
Фламенго
чемпионат Бразилии (24)
Фламенго
кубок Бразилии (24)
Фламенго
 
Кахабер Каладзечемпионат Греции (20)
Халкида
чемпионат Греции (21)
Халкида
кубок Греции (21)
Халкида
кубок Греции (22)
Халкида
чемпионат Греции (23)
Халкида
 
Александр (alg)чемпионат Германии (6)
Карлсруэ
чемпионат Германии (8)
Карлсруэ
чемпионат Германии (11)
Карлсруэ
кубок Англии (16)
Астон Вилла
чемпионат Италии (34)
Интер (М)
 
Клименко Макскубок Эстонии (6)
Курессааре
чемпионат Эстонии (14)
Курессааре
чемпионат Эстонии (22)
Курессааре
кубок Эстонии (24)
Курессааре
чемпионат Эстонии (26)
Курессааре
 
Фёдор Таранкубок Центра (4)
Панатинаикос
чемпионат Центра (4)
Панатинаикос
чемпионат Греции (6)
Панатинаикос
чемпионат Греции (14)
Панатинаикос
чемпионат Греции (18)
Панатинаикос
 
Андрейкубок Голландии (14)
Ваалвейк
чемпионат Голландии (29)
Ваалвейк
кубок Голландии (30)
Ваалвейк
чемпионат Голландии (30)
Ваалвейк
чемпионат Голландии (31)
Ваалвейк
 
Waranчемпионат Азии (8)
Валансьен
чемпионат США (12)
Валансьен
чемпионат Юга (13)
Валансьен
кубок Юга (13)
Валансьен
кубок Юга (14)
Валансьен
 
Алексей Холомеевчемпионат Испании (2)
Реал
кубок Испании (3)
Реал
Лига Чемпионов (3)
Реал
кубок Испании (4)
Реал
кубок Испании (9)
Реал
 
Ма?кес(вðем. отстðанен)чемпионат США (7)
Панаитоликос
кубок США (7)
Панаитоликос
чемпионат Атлантики (8)
Панаитоликос
кубок Атлантики (8)
Панаитоликос
чемпионат Океана (9)
Панаитоликос
 
ПавНедчемпионат Албании (11)
Беса
кубок Албании (11)
Беса
кубок Австрии (13)
Леобен
кубок Австрии (14)
Леобен
кубок Австрии (15)
Леобен
 
_Joker_чемпионат Германии (18)
Динамо (Др)
кубок Германии (18)
Динамо (Др)
чемпионат Германии (28)
Карлсруэ
кубок Германии (29)
Карлсруэ
кубок Германии (34)
Карлсруэ
 
Evladarкубок Юга (7)
Камза
чемпионат Юга (8)
Камза
кубок Мальты (9)
Камза
кубок Мальты (10)
Камза
чемпионат Мальты (11)
Камза
 
Миха(врем. отстранен)чемпионат Грузии (11)
Динамо (Бт)
чемпионат Грузии (14)
Динамо (Бт)
кубок Грузии (15)
Динамо (Бт)
кубок Грузии (22)
Динамо (Бт)
кубок Грузии (24)
Динамо (Бт)
 
Magnusкубок Бельгии (21)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (22)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (24)
Ла-Лувьер
кубок Бельгии (31)
Ла-Лувьер
чемпионат Бельгии (33)
Ла-Лувьер
 
MOnkчемпионат Центра (5)
Ваккер Тироль
кубок Центра (5)
Ваккер Тироль
кубок Центра (6)
Ваккер Тироль
кубок Запада (7)
Ваккер Тироль
чемпионат Австрии (8)
Ваккер Тироль
 
Дмитрий СамолетовЛига Чемпионов (2)
Ростов
кубок России (2)
Ростов
кубок России (5)
Ростов
кубок России (7)
Ростов
кубок России (8)
Ростов
 
Ikaчемпионат Италии (27)
Монца
чемпионат Италии (28)
Монца
чемпионат Италии (29)
Монца
чемпионат Италии (30)
Монца
Лига Чемпионов (30)
Монца
 
Il`dar91кубок Словакии (11)
Дукла (П)
кубок Словакии (12)
Дукла (П)
чемпионат Словакии (12)
Дукла (П)
кубок Словакии (13)
Дукла (П)
кубок Словакии (14)
Дукла (П)
 
Саша(врем. отстранен)кубок Фарер (20)
Ирони (КШ)
чемпионат Фарер (22)
Ирони (КШ)
кубок Фарер (23)
Ирони (КШ)
чемпионат Фарер (23)
Ирони (КШ)
чемпионат Эстонии (24)
Тулевик
 
Wanchopeкубок Албании (9)
Партизани
чемпионат Албании (9)
Партизани
чемпионат Албании (10)
Партизани
чемпионат Албании (12)
Партизани
кубок Федераций (27)
Тирана
 
Defenderчемпионат Японии (27)
Гифу
чемпионат Японии (28)
Гифу
чемпионат Японии (30)
Гифу
кубок Японии (30)
Гифу
чемпионат Японии (32)
Гифу
 
маршал победыкубок Австралии (28)
Перт Глори
чемпионат Австралии (29)
Перт Глори
кубок Австралии (31)
Перт Глори
чемпионат Австралии (31)
Перт Глори
кубок Австралии (33)
Перт Глори
 
барзайчемпионат Словакии (22)
Олд Бойз
чемпионат Словакии (23)
Олд Бойз
кубок Словакии (23)
Олд Бойз
кубок Швейцарии (24)
Олд Бойз
чемпионат Англии (31)
Портсмут
 

4 титул. - 48 менеджер.
Barcikчемпионат Литвы (16)
Маккаби (УАФ)
кубок Шотландии (24)
Думбартон
чемпионат Шотландии (25)
Думбартон
кубок Шотландии (25)
Думбартон
  
Маршал(врем. отстранен)чемпионат Венгрии (20)
Академия Пушкаша
кубок Венгрии (20)
Академия Пушкаша
чемпионат Венгрии (21)
Академия Пушкаша
кубок Венгрии (30)
Академия Пушкаша
  
KOTМолодежный Чемпионат Мира (7)
Норвегия-Ю
кубок Норвегии (10)
Викинг
кубок Норвегии (13)
Викинг
кубок Норвегии (18)
Викинг
  
Юлякубок Португалии (8)
Маритиму
чемпионат Португалии (9)
Маритиму
кубок Португалии (9)
Маритиму
чемпионат Португалии (10)
Маритиму
  
Аленакубок Норвегии (16)
Стрёмсгодсет
чемпионат Норвегии (17)
Стрёмсгодсет
кубок Норвегии (17)
Стрёмсгодсет
чемпионат Норвегии (18)
Стрёмсгодсет
  
Batigolкубок Эстонии (26)
Нымме Калью
кубок Эстонии (27)
Нымме Калью
кубок Эстонии (28)
Нымме Калью
чемпионат Эстонии (29)
Нымме Калью
  
Сергей СвиридовМолодежный Чемпионат Мира (9)
Беларусь-Ю
чемпионат Беларуси (10)
Неман
кубок Беларуси (10)
Неман
кубок Беларуси (23)
Динамо (Мн)
  
Анастасия(врем. отстранен)кубок Грузии (27)
Шукура
чемпионат Грузии (30)
Шукура
кубок Грузии (30)
Шукура
кубок Грузии (31)
Шукура
  
Алексейкубок Германии (10)
Штутгарт
чемпионат Германии (12)
Штутгарт
кубок Сев.Ирландии (18)
Клифтонвилль
чемпионат Сев.Ирландии (19)
Клифтонвилль
  
alcкубок Португалии (11)
Националь
чемпионат Португалии (17)
Националь
кубок Португалии (18)
Националь
кубок Португалии (25)
Националь
  
Денискубок Сев.Ирландии (27)
Ома Таун
кубок Сев.Ирландии (29)
Ома Таун
чемпионат Сев.Ирландии (34)
Ома Таун
кубок Сев.Ирландии (34)
Ома Таун
  
Славачемпионат Сербии (20)
ЧСК Пивара
чемпионат Сербии (32)
ОФК (Н)
кубок Сербии (33)
ОФК (Н)
кубок Сербии (34)
ОФК (Н)
  
Евгенийкубок Германии (7)
Кёльн
кубок Германии (8)
Кёльн
чемпионат Германии (10)
Кёльн
кубок Германии (12)
Кёльн
  
Ромакубок Дании (16)
Оденсе
чемпионат Дании (17)
Оденсе
кубок Дании (17)
Оденсе
кубок Дании (18)
Оденсе
  
babeshkaчемпионат Украины (20)
Шахтёр (Д)
кубок Украины (20)
Шахтёр (Д)
чемпионат Украины (21)
Шахтёр (Д)
кубок Украины (33)
Днепр (Дп)
  
Немец Сергейкубок России (4)
Спартак (М)
чемпионат России (6)
Спартак (М)
чемпионат России (8)
Спартак (М)
чемпионат России (10)
Спартак (М)
  
Alestrчемпионат Дании (10)
Академиск
чемпионат Дании (12)
Академиск
кубок Дании (13)
Академиск
чемпионат Дании (14)
Академиск
  
Александр Березинчемпионат Португалии (15)
Варзим
кубок Португалии (15)
Варзим
кубок Португалии (21)
Варзим
кубок Португалии (29)
Варзим
  
Дикийчемпионат Бельгии (7)
Юи
кубок Бельгии (10)
Юи
чемпионат Фарер (21)
Аллоа Атлетик
кубок Фарер (22)
Аллоа Атлетик
  
Корсаркубок Франции (20)
Ланс
кубок Франции (27)
Ланс
кубок Франции (29)
Ланс
кубок Франции (34)
Ланс
  
Мельников Денискубок Израиля (20)
Хакоах
чемпионат Израиля (21)
Хакоах
кубок Израиля (22)
Хакоах
кубок Израиля (26)
Хакоах
  
Ивенков Дмитрий(врем. отстранен)кубок Балтики (7)
Хапоэль (И)
чемпионат Балтики (7)
Хапоэль (И)
кубок Балтики (10)
Хапоэль (И)
чемпионат Латвии (14)
Хапоэль (И)
  
Шпроткубок Сев.Ирландии (17)
Арма Сити
чемпионат Сев.Ирландии (21)
Арма Сити
кубок Сев.Ирландии (21)
Арма Сити
кубок Сев.Ирландии (22)
Арма Сити
  
Vladlightчемпионат Бразилии (11)
Атлетико Паранаенсе
кубок Бразилии (13)
Атлетико Паранаенсе
чемпионат Бразилии (14)
Атлетико Паранаенсе
кубок Бразилии (15)
Атлетико Паранаенсе
  
Tankкубок Латвии (14)
Гринок Мортон
чемпионат Латвии (15)
Гринок Мортон
кубок Латвии (15)
Гринок Мортон
чемпионат Латвии (16)
Гринок Мортон
  
Alecкубок Мальты (12)
Влёра
чемпионат Мальты (14)
Влёра
кубок Мальты (23)
Влёра
кубок Японии (31)
Джубило Ивата
  
Николай Кудряшовчемпионат Швеции (21)
Кальмар
кубок Швеции (21)
Кальмар
чемпионат Аргентины (26)
Банфилд
кубок Аргентины (26)
Банфилд
  
Максимкубок Польши (22)
Гурник (З)
чемпионат Польши (24)
Гурник (З)
чемпионат Польши (27)
Гурник (З)
чемпионат Польши (28)
Гурник (З)
  
Akifчемпионат Эстонии (21)
Динамо (Тл)
кубок Эстонии (21)
Динамо (Тл)
кубок Эстонии (22)
Динамо (Тл)
чемпионат Эстонии (23)
Динамо (Тл)
  
Fregllчемпионат Японии (21)
Урава Редс
чемпионат Японии (23)
Урава Редс
кубок Японии (25)
Урава Редс
чемпионат Японии (25)
Урава Редс
  
Гарри Гудиничемпионат Англии (16)
Кристал Пэлас
чемпионат Англии (18)
Кристал Пэлас
чемпионат Англии (20)
Кристал Пэлас
кубок Англии (20)
Кристал Пэлас
  
Александркубок Литвы (16)
Байтерек
чемпионат Литвы (17)
Байтерек
кубок Литвы (17)
Байтерек
чемпионат Литвы (18)
Байтерек
  
camenotesчемпионат Швейцарии (19)
Янг Бойз
кубок Швейцарии (19)
Янг Бойз
чемпионат Швейцарии (20)
Янг Бойз
кубок Швейцарии (20)
Янг Бойз
  
Тимофей Збаранскийкубок Германии (3)
Бавария
чемпионат Германии (5)
Бавария
чемпионат Германии (7)
Бавария
кубок Германии (9)
Бавария
  
Данилявичус(врем. отстранен)чемпионат Литвы (19)
Хапоэль Бней Лод
кубок Литвы (19)
Хапоэль Бней Лод
чемпионат Литвы (20)
Хапоэль Бней Лод
кубок Литвы (20)
Хапоэль Бней Лод
  
Kanirogaчемпионат Эквадора (15)
Умео
чемпионат Эквадора (16)
Умео
кубок Эквадора (16)
Умео
кубок Эквадора (20)
Умео
  
Королев Андрей(врем. отстранен)чемпионат Литвы (24)
Корона
кубок Литвы (24)
Корона
чемпионат Польши (25)
Корона
кубок Польши (25)
Корона
  
piva_malo(врем. отстранен)чемпионат Чехии (12)
Яблонец
чемпионат Чехии (13)
Яблонец
чемпионат Чехии (14)
Яблонец
кубок Чехии (14)
Яблонец
  
Макончемпионат Запада (4)
Хартс
чемпионат Шотландии (5)
Хартс
кубок Шотландии (28)
Хартс
кубок Шотландии (29)
Хартс
  
Бенжаминчемпионат Аргентины (32)
Кильмес
чемпионат Аргентины (33)
Кильмес
кубок Аргентины (33)
Кильмес
кубок Аргентины (34)
Кильмес
  
Эдкубок Германии (2)
Штутгарт
кубок Германии (4)
Штутгарт
кубок Германии (5)
Штутгарт
кубок Ассоциации (6)
Штутгарт
  
Parisчемпионат Севера (3)
Левадия
чемпионат Балтики (5)
Левадия
кубок Балтики (5)
Левадия
кубок Эстонии (7)
Левадия
  
Falconчемпионат Грузии (16)
Бетлеми
кубок Грузии (18)
Бетлеми
кубок Грузии (19)
Бетлеми
чемпионат Грузии (20)
Бетлеми
  
Дмитрий Гончаренкочемпионат Германии (3)
Гамбург
чемпионат Германии (17)
Гамбург
кубок Германии (17)
Гамбург
чемпионат Германии (32)
Гамбург
  
Nioчемпионат Германии (9)
Вольфсбург
кубок Германии (11)
Вольфсбург
чемпионат Италии (15)
Ливорно
кубок Италии (33)
Кьево
  
Никита Сергеевиччемпионат Венгрии (16)
Дьори ЭТО
кубок Венгрии (17)
Дьори ЭТО
кубок Венгрии (18)
Дьори ЭТО
кубок Венгрии (19)
Дьори ЭТО
  
ВикЛукубок Греции (8)
ПАОК
кубок Ассоциации (10)
ПАОК
чемпионат Греции (11)
ПАОК
чемпионат Греции (12)
ПАОК
  
A-Ndrewчемпионат Севера (8)
Форт Лодердейл Страйкерс
кубок Исландии (11)
Форт Лодердейл Страйкерс
чемпионат Исландии (12)
Форт Лодердейл Страйкерс
кубок Исландии (12)
Форт Лодердейл Страйкерс
  

3 титул. - 73 менеджер.
Игорь Карпчуккубок Италии (3)
Читтаделла
чемпионат Италии (3)
Читтаделла
чемпионат Италии (5)
Читтаделла
Viktorкубок Греции (18)
Фортуна (Д)
кубок Греции (20)
Фортуна (Д)
кубок Бразилии (23)
Бразильенсе
Сергей Шпаковкубок Центра (2)
Утрехт
кубок Голландии (4)
Утрехт
кубок Голландии (6)
Утрехт
SealМолодежный Чемпионат Мира (5)
Беларусь-Ю
чемпионат Востока (5)
Динамо (Мн)
кубок Беларуси (6)
Динамо (Мн)
Михаил Епановчемпионат Украины (4)
Арсенал (К)
чемпионат Украины (6)
Арсенал (К)
чемпионат Украины (7)
Арсенал (К)
Макиавелликубок Ирландии (26)
Корк Сити
кубок Сербии (30)
Полимлье
чемпионат Сербии (31)
Полимлье
Нацисткубок Германии (19)
Майнц
чемпионат Германии (20)
Майнц
кубок Германии (20)
Майнц
buyanкубок Венгрии (21)
Ракоци
чемпионат Венгрии (22)
Ракоци
кубок Венгрии (22)
Ракоци
Vovchikкубок Греции (9)
Яннина
кубок Греции (15)
Яннина
кубок Ассоциации (18)
Яннина
Александркубок Востока (5)
Молодечно
чемпионат Беларуси (6)
Молодечно
кубок Беларуси (8)
Молодечно
ВадимКакубок Беларуси (11)
Динамо (Бр)
кубок Беларуси (13)
Динамо (Бр)
Молодежный Чемпионат Мира (13)
Беларусь-Ю
oFFчемпионат Швеции (32)
Хеккен
чемпионат Швеции (34)
Хеккен
кубок Швеции (34)
Хеккен
PChanчемпионат Австрии (10)
Адмира Ваккер
кубок Австрии (12)
Адмира Ваккер
чемпионат Австрии (14)
Адмира Ваккер
Багаев Денисчемпионат Франции (12)
Нант
кубок Франции (12)
Нант
чемпионат Франции (13)
Нант
istolerкубок Ирландии (27)
Пегасус
кубок Ассоциации (28)
Пегасус
чемпионат Ирландии (29)
Пегасус
Андрейкубок Беларуси (22)
Минск
кубок Беларуси (26)
Минск
кубок Беларуси (33)
Минск
Вуковарчемпионат Запада (5)
Грассхоппер
чемпионат Центра (6)
Грассхоппер
кубок Центра (7)
Грассхоппер
Макиавелли(врем. отстранен)кубок Франции (21)
Валансьен
чемпионат Франции (22)
Валансьен
кубок Франции (22)
Валансьен
Кирилл Коваленкочемпионат Беларуси (12)
Береза
кубок Беларуси (12)
Береза
чемпионат Беларуси (14)
Береза
Serafimкубок Турции (15)
Нью-Йорк Сити
чемпионат Турции (16)
Нью-Йорк Сити
кубок Турции (16)
Нью-Йорк Сити
Русланчемпионат Океана (4)
Сталь (А)
кубок Океана (4)
Сталь (А)
чемпионат Центра (7)
Сталь (А)
Hermanкубок Норвегии (14)
Стабек
кубок Норвегии (23)
Стабек
чемпионат Норвегии (26)
Стабек
Александр Вдовинчемпионат Англии (4)
Арсенал (Л)
чемпионат Англии (6)
Арсенал (Л)
кубок Англии (7)
Арсенал (Л)
RyTMaRчемпионат Эквадора (18)
Ирбис
кубок Эквадора (18)
Ирбис
кубок Аргентины (20)
Эстудиантес
Serge88кубок Турции (20)
Колорадо Рэпидз
кубок Турции (21)
Колорадо Рэпидз
чемпионат Турции (22)
Колорадо Рэпидз
romanчемпионат Украины (16)
Александрия
кубок Ассоциации (25)
Александрия
чемпионат Украины (26)
Александрия
Андрей Анкудиновчемпионат Комнебола (6)
Фламенго
кубок Бразилии (7)
Фламенго
чемпионат Бразилии (9)
Фламенго
АлексМолодежный Чемпионат Мира (23)
Австрия-Ю
кубок Австрии (30)
Вюрмла
чемпионат Австрии (33)
Вюрмла
azzyчемпионат Австралии (23)
Мэнли Юнайтед
кубок Австралии (26)
Мэнли Юнайтед
кубок Австралии (27)
Мэнли Юнайтед
Соленыйчемпионат Сербии (10)
Ошмяны
чемпионат Сербии (12)
Ошмяны
кубок Сербии (13)
Ошмяны
Катякубок Финляндии (14)
Фолкирк
чемпионат Финляндии (15)
Фолкирк
кубок Финляндии (16)
Фолкирк
Starboyкубок Эстонии (17)
Калев (Сл)
чемпионат Эстонии (20)
Флора (Т)
кубок Ирландии (25)
Шэмрок Роверс
alextomчемпионат Украины (29)
Таврия
чемпионат Украины (30)
Таврия
чемпионат Украины (32)
Таврия
Wolsh8кубок Германии (22)
Меппен
чемпионат Германии (23)
Меппен
кубок Германии (23)
Меппен
Конгофаныкубок Сев.Ирландии (14)
Донегал Селтик
чемпионат Сев.Ирландии (15)
Донегал Селтик
кубок Сев.Ирландии (16)
Донегал Селтик
Rommelчемпионат Швеции (26)
Мальмё
чемпионат Швеции (28)
Мальмё
кубок Швеции (29)
Мальмё
Skorpionкубок Албании (23)
Томори
кубок Албании (28)
Томори
чемпионат Албании (32)
Томори
Андрей Фёдоровкубок Греции (12)
Акратитос
чемпионат Греции (13)
Олимпиакос
кубок Греции (13)
Олимпиакос
Leshkaкубок Швеции (22)
Норрчёпинг
чемпионат Швеции (23)
Норрчёпинг
кубок Швеции (23)
Норрчёпинг
Batчемпионат Италии (7)
Болонья
чемпионат Италии (14)
Болонья
кубок Италии (30)
Болонья
levkaкубок Швеции (15)
Кальмар
кубок Швеции (17)
Кальмар
кубок Швеции (18)
Кальмар
Vulkanчемпионат Казахстана (7)
Восток
чемпионат Казахстана (10)
Восток
кубок Казахстана (10)
Восток
Алексей Акуловкубок Испании (15)
Лас-Пальмас
кубок Испании (17)
Лас-Пальмас
кубок Испании (21)
Лас-Пальмас
Антончемпионат Эстонии (30)
Таммека
кубок Эстонии (31)
Таммека
Чемпионат Мира (33)
Эстония
Frankieчемпионат Сев.Ирландии (7)
Ардс
кубок Сев.Ирландии (7)
Ардс
кубок Сев.Ирландии (13)
Ардс
Fighterкубок Юга (2)
Партизан
чемпионат Сербии (6)
Партизан
кубок Сербии (10)
Партизан
Денис ПаськоЧемпионат Мира (1)
Украина
кубок Украины (2)
Динамо (К)
кубок Украины (6)
Динамо (К)
Михаил(врем. отстранен)кубок Латвии (18)
БИИК
чемпионат Латвии (19)
БИИК
чемпионат Латвии (20)
БИИК
kozakкубок Швейцарии (23)
Арау
чемпионат Швейцарии (32)
Арау
кубок Швейцарии (34)
Арау
SpikeVSBкубок Франции (30)
Гавр
кубок Франции (31)
Гавр
чемпионат Франции (33)
Гавр
Шукубок Эстонии (11)
Вапрус
чемпионат Эстонии (16)
Левадия
чемпионат Эстонии (17)
Левадия
Super Puperкубок Италии (12)
Палермо
кубок Италии (13)
Палермо
чемпионат Италии (16)
Палермо
Александр Сотниковкубок Швеции (26)
Хальмстад
кубок Швеции (27)
Хальмстад
чемпионат Швеции (27)
Хальмстад
Олегкубок Чехии (6)
Спарта (П)
чемпионат Италии (8)
Удинезе
чемпионат Италии (10)
Удинезе
Стерх(врем. отстранен)кубок Голландии (18)
Гоу Ахед Иглс
чемпионат Голландии (19)
Гоу Ахед Иглс
кубок Голландии (19)
Гоу Ахед Иглс
ДаниярЛига Чемпионов (19)
Яннина
чемпионат Греции (19)
Яннина
кубок Греции (19)
Яннина
РАВкубок Шотландии (26)
Инвернесс
чемпионат Шотландии (27)
Инвернесс
кубок Италии (34)
Анкона
Женячемпионат Литвы (13)
Корона
кубок Литвы (13)
Корона
чемпионат Литвы (14)
Корона
Михаил Машинскийчемпионат Украины (3)
Карпаты
кубок Украины (3)
Карпаты
чемпионат Украины (5)
Карпаты
Violansкубок Ирландии (24)
Данбойн
чемпионат Ирландии (28)
Данбойн
кубок Ирландии (34)
Данбойн
LeXкубок Мальты (21)
Химара
чемпионат Мальты (22)
Химара
чемпионат Мальты (23)
Химара
Don Pedroчемпионат Швеции (31)
АИК
кубок Швеции (33)
АИК
Молодежный Чемпионат Мира (33)
Швеция-Ю
Ямазакичемпионат Японии (11)
Урава Редс
кубок Японии (11)
Урава Редс
кубок Японии (13)
Урава Редс
Серегакубок Испании (24)
Альбасете
чемпионат Испании (32)
Альбасете
кубок Испании (34)
Альбасете
Антон Кравченкокубок Союза (5)
Маккаби (Х)
кубок Израиля (12)
Маккаби (Х)
кубок Израиля (32)
Маккаби (Х)
Jekaкубок Марадоны (1)
Удинезе
чемпионат Италии (2)
Удинезе
кубок Италии (4)
Удинезе
Цукертоткубок Швеции (19)
Евле
чемпионат Швеции (19)
Евле
чемпионат Швеции (33)
Отвидаберг
Romanчемпионат Японии (12)
Касима Антлерс
чемпионат Японии (13)
Касима Антлерс
чемпионат Японии (14)
Касима Антлерс
Kosmonavtкубок Швейцарии (17)
Волен
кубок Швейцарии (32)
Волен
чемпионат Швейцарии (33)
Волен
yehat(врем. отстранен)кубок Юга (15)
Норт Квинслэнд Фьюри
чемпионат Австралии (19)
Норт Квинслэнд Фьюри
чемпионат Австралии (25)
Норт Квинслэнд Фьюри
Александркубок России (17)
Ротор
кубок России (18)
Ротор
кубок России (21)
Ротор
zoltonкубок Германии (13)
Ганза
чемпионат Германии (14)
Ганза
кубок Германии (16)
Ганза
John.niчемпионат Венгрии (28)
Гонвед
кубок Венгрии (28)
Гонвед
чемпионат Венгрии (29)
Гонвед

35 сезон
Поиск на сайте